Navrhli Daniela Pisingerová, Gabriela Ponechalová, Kryštof Kratochvíl