Český ostrovní dům, Navrhli Nikoleta Slováková, Tomáš Vaněček