Český ostrovní dům, Navrhli Petr Hora, Martin Valášek, Jan Mašek