MISÍ PROJEKTU ČESKÝ OSTROVNÍ DŮM JE URYCHLOVÁNÍ NÁSTUPU ČISTŠÍCH TECHNOLOGIÍ DO BĚŽNÝCH DOMÁCNOSTÍ A BUDOV.

Český ostrovní dům vznikl v roce 2016 jako přirozený důsledek této doby plné neuvěřitelných inovací, pokroku a myšlenkové otevřenosti. Slovo ostrovní v tomto kontextu vyjadřuje směřování k soběstačnosti (primárně elektrická energie, voda, teplo) za užití moderních metod nakládání s přírodními zdroji a architekturou. Cílem projektu je spojovat plně funkční, pokroková a důmyslná řešení v krásných, co nejvíce soběstačných a vysoce šetrných budovách. Samozřejmě neexistuje perfektní řešení, a tak se tým projektu usilovně snaží uvažovat nad dílčími možnostmi dalšího evolučního kroku stavby domova, který udržitelněji zachovává současný standard životní úrovně. Konkrétní příklady domů, které se dokáží starat samy o sebe naleznete zde.

V rámci své mise Český ostrovní dům provozuje široké spektrum aktivit. Hlavním pilířem je ovšem stejnojmenná soutěž pro studenty architektury a stavebnictví. Cílem soutěže je vytvářet neotřelé projektové studie šetrných staveb v různých velikostech a podobách. První ročník soutěže proběhl v roce 2016 pod záštitou Ministerstva životního prostředí a mnoha dalších partnerů. Společným úsilím aktuálních špiček v oboru s nadějnými talenty vzniká i reálný, veřejně přístupný prototyp ostrovního domu. Samotná tvorba, realizace a poté provoz bude jednou velkou vzdělávací příležitostí, nejen pro veřejnost, ale i pro studenty a odborníky. I domov může dýchat, starat se sám o sebe a fungovat čistěji. Projekt Český ostrovní dům chce být užitečný a pomáhat takovému vývoji.Zadejte první písmeno abecedy